"Ja, Pan, tylko Ja istnieję i poza Mną nie ma żadnego zbawcy."
Iz 43, 11
...