“Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich zgnębionych.”
Ps 145, 15
...